August 12, 2022

Dierenwinkels

Informatie en aanbiedingen

Uitvaart verzekeringen

Een lange tijd is het geweest dat de uitvaartondernemer de uitvaart regelde. De familie kreeg enkele keuze voorgelegd. Zoals keuze van de kist, teks op de rouwkaart en de liederen die ten gehore worden gebracht. Dit is tegenwoordig aan het veranderen. De dood komt steeds meer uit de taboesfeer. De nabestaanden krijgen een steeds grotere rol bij de uitvaart. Dit kan belangrijk zijn zijn voor het rouwproces dat je op een persoonlijke manier afscheid kan nemen van je dierbare. De koffie en cake tafel is aan het verdwijnen na de dienst. Door familie en vrienden wordt steeds meer gekozen voor een uitvaart die bij het karakter van de overledene past.

Er zijn mensen die bij leven al voorbereidingen treffen voor hun uitvaart

De uitvaart werd van oorsprong vaak georganiseerd in de lijn met rouwrituelen van het geloof. Veel mensen hadden vroeger het christelijke geloof. Boven de grote rivieren woonde vooral mensen met een protestantse achtergrond en ten zuiden van de rivieren mensen met een Rooms Katholiek geloof. Tegenwoordig wonen in Nederland steeds meer mensen met een verschillende culturele achtergrond. En daarbij passen andere gebruiken en rituelen. 

Islamitische uitvaart

Islamieten worden nooit gecremeerd maar altijd begraven. Deze uitvaart kent veel rituelen. In Nederland kan je een islamitische uitvaartverzekering afsluiten die daar rekening mee houdt. Het is belangrijk dat de overledene binnen 24 uur of voor de eerstvolgende zonsondergang wordt begraven. In Nederland moet minimaal 36 uur tussen zitten van het overlijden tot aan de begrafenis. Meestal wordt er voor de begrafenis geen kist gebruikt maar een afdakje van steen of houten planken boven het hoofd. Het graf wordt daarna drie keer met twee handen met water besproeid. Veel moslims kiezen ervoor om in het land van herkomst de uitvaart plaats te laten vinden. In Nederland kunnen de graven na 10 of 20 jaar  worden geruimd. In Islamitische landen worden de graven nooit geruimd. het repatriëren van de overleden naar het land van herkomst is een kostbare aangelegenheid.De ambassade kan hierbij helpen. Wanneer je een uitvaartverzekering afsluit is het handig hier rekening mee te houden. In Nederland wordt het steeds meer mogelijk om een islamitische uitvaart te regelen. Vooral in de grote steden neemt de moslim begrafenissen toe. Steeds meer uitvaartverzorgers zijn perfect op de hoogte van de voorschriften en rituelen die horen bij een islamitische uitvaart. Een van de belangrijkste regels is dat de moslim wordt begraven en dan met het hoofd richting Mekka. 

As uitstrooien op een passende manier?